kitap baskı

Hayatımız boyunca yaşadığımız, tanık olduğumuz ya da çevremizde gerçekleşen birçok olayı kaydetmek isteriz. Gelişen teknolojiyle günümüzde birçok insan bunu sosyal medya platformlarında yaptıkları sayılı paylaşımlarla gerçekleştirirken; kimisi için de resimler ve yazılar anıların bir tür kayıt aracıdır. Günümüzde zihinlerindeki fikirleri ve düşünceleri kelimeler yoluyla kâğıda aktarmak isteyen bireylerin karşısına bir engel olarak yazım becerisi çıkar. Yazım becerisi her bireyin sahip olduğu bir yetenek değildir. Özellikle söz konusu yetenek ile ilgili gelişim göstermeyen bireyler tarafından oldukça zor bir görevi oluşturan yazım kabiliyeti; olay örgüsünün doğru kurgulanması, kelimelerin ve karakterlerin doğru seçilmesi, zaman ve mekân tercihlerinin yapılması, imla kuralları ve noktalama işaretleri gibi birçok dikkat gerektiren unsuru içerisinde barındırır.

Yazım ve yazım kabiliyetinin gerektirdiği tüm ögeler açısından eksik olduğunu düşünen bireyler öncelikle bir karamsarlığın pençesine tutulurlar. Ancak bu karamsarlık sürecinin sonunda onları ümitli bir oluşum karşılar: Gölge Yazarlık!

Ghostwriter anlamını da taşıyan Gölge yazarlık; fikir sahibinin kurguladığı duygu ve düşüncelerin yazarın yazım kabiliyeti ile birleşerek bir eser meydana getirme sürecine verilen isimdir. Gölge yazarlık en kısa tanımıyla fikir sahibi ve yazar arasında kurulan bir iş birliği olarak ifade edilebilir. Duygu ve düşünceleri kusursuz bir biçimde yazım aşamasına aktaran gölge yazar, fikir sahibinin motivasyon ve zaman kaybı yaşamadan bir esere sahip olmasını sağlar.

Gölge yazarlığın en önemli avantajlarından bir tanesi fikir sahibinin vaktinden ve motivasyonundan herhangi bir kayıp olmadan eser sahibi olabilmesidir. Günümüzde Profesör, Akademisyen, Öğretmen ve Siyasetçi gibi birçok meslek sahibi, vakitleri kısıtlı olduğu için kitaplarının yazım süreçlerini gölge yazara emanet eder. Bu hususta en önemli olan konulardan bir tanesi de gölge yazarın güvenlik ilkesidir. Gölge yazarlık bünyesinde eserin yazım aşamasına başlamadan önce metnin güvenliği ve fikir sahibinin haklarının korunması açısından gölge yazarlık ve fikir sahibi arasında güvenlik sözleşmesi imzalanır. İmzalanan sözleşmenin neticesinde kitabın gölge yazar tarafından yazıldığı kamuoyunun hiçbir mecrasında paylaşılmaz ve eserin tüm hakları korunur.

İlginizi Çekebilir:  Bir Kitabın İsimsiz Kahramanı: Hayalet Yazar

Gölge Yazarlık Hizmetleri

Gölge yazarlığın hizmetleri editörlük, ön okuma, yazar koçluğu ve gölge yazarlık olarak dört kategoride sıralanır.

Ön Okuma

Gölge yazar, eserin basım aşamalarına gönderilmeden önce ön okuma işlemlerinde eser dosyalarınızı teslim alır, gerekli hata bildirme ve geliştirme detaylarını kaydederek detaylı bir rapor sunar.

Editörlük (Redaksiyon)

Bir edebi eserin değerini belirleyen birincil etkenlerden bir tanesi hatalardan arındırılmış olmasıdır. Gölge yazar, editörlük (redaksiyon) işlemlerinde eseri detaylıca değerlendirerek; imla kuralları, noktalama işaretleri, olay örgüsü, karakter kurguları, mekân analizleri ve birçok detay neticesinde düzeltilmesini sağlayarak kusursuz bir metin sunar.

Editörlük ve ön okuma işlemleri genellikle karıştırılan iki hizmet olarak yer alır. Editörlük işlemlerinde metin içerisinde düzeltilmesi gereken tüm detayların düzetilip kusursuz bir metin elde edilmesi sağlanırken; ön okuma işlemlerinde yalnızca hataların bildirilmesi ve metnin geliştirilebilmesi için detaylı bir rapor sunulur.

Gölge Yazarlık

Gölge yazarlık, bir fikri ya da kurgusunu zihninde barındıran ancak kaleme alabilmek için yeterli vakte ve yazma becerisine sahip olmayan bireyler tarafından başvurulan bir yöntemdir. Gölge yazarlık, fikir sahibi ve yazar arasında yapılan bir iş birliğidir.

Gölge yazar, bir fikrin ya da düşüncenin çerçevesinde kaleme almak istediğiniz tüm fikirleri birleştirir ve yazıya döker. Yazının tüm editörlük ve ön okuma işlemlerini gerçekleştirdikten sonra yayınevlerine gönderim işlemlerini üstlenir. Yayınevleri tarafından basım aşamasına kabul edilen eserler için fikir sahibinden hiçbir ücret talep edilmez. Gölge yazar son aşamada kitabın yayınlanarak edebiyat dünyasına kazandırılmasını sağlar ve gizlilik sözleşmesinin esaslarına bağlı kalarak hiçbir bilgiyi kamuoyuyla paylaşmaz. Kitabın satış yüzdesinden fikir sahibinin pay almasına da olanak sağlar.

Yazar Koçluğu

Bir eserin oluşum sürecinde en önemli aşamayı yazım süreci oluşturur. Yazım süreçlerinde ise özellikle yazarın motivasyonunu koruyabilmesi kitabın kurgusu ve kusursuzluğu için oldukça büyük önem teşkil eder. Gölge yazar, yazar koçluğu hizmetinde bir eseri kaleme alan bireylerin yazım aşamalarında yaşayabilmesi olağan olumsuzlukları ortadan kaldırarak ihtiyacı olan motivasyon dengesinin geri kazanılmasına yüksek oranda yardımcı olur. Aynı zamanda eser yazılırken eksik motivasyonun neden olduğu kopukluklar da gölge yazarın yazar koçluğu sayesinde giderilir.

İlginizi Çekebilir:  Edebiyat Dünyasına Güçlü Bir Adım: Gölge Yazarlık

Gölge Yazar Kitap Baskı Aşamaları

Gölge yazarlığın en çok tercih edilme nedenlerinden bir tanesi kitapların baskı aşamalarıdır. Özellikle “kitap bastırmak istiyorum” isteğiyle yola çıkan bireyler öncelikle gölge yazarlığa başvururlar. En ucuz kitap basımı işlemini gerçekleştiren gölge yazarlık, fikir sahibinin düşük bir maliyet neticesinde edebiyat dünyasında söz sahibi olmasına ve basılı bir eserinin olmasına olanak sağlar.

Kitap baskı işlemlerini araştıran bireylerin karşısına öncelikle yayınevlerinin oldukça maliyetli kitap yayın paketleri çıkar. Yayınevlerinin uçuk kitap baskı fiyatları, birçok kişiyi hediye kitap basımı yani ücretsiz kitap basım işlemini gerçekleştiren gölge yazarlığın bünyesine yönlendirir. Kitap basım yayınevleri bünyesinde verimli sonucu alamayan bireyleri birçok imkanıyla karşılayan gölge yazarlık bünyesinde kitapların basım için hiçbir ücret ödenmesine gerek kalmaz. Gölge yazarlıkta kitap basımı fiyatı, tek bir ücret dahilinde sınırlandırılır. Yalnızca yazım ve düzeltme işlemleri için ücret ödenen gölge yazarlık bünyesinde kitabın tüm basım işlemleri de gerçekleştirilir.

Kitap baskı aşamasında özellikle doğru yayınevini bulmak ve yayınevlerinin ön okuma işlemlerinden geçmek oldukça zor bir işlemdir. Gölge yazarlık bünyesinde yazılan kitaplar, gölge yazarın yayınevleri ile kurduğu köprü neticesinde kısa sürede ön okuma işleminden geçer ve basıma hazırlanır.

Kitapların basım aşamasından sonra bir diğer önemli unsur kitap satışlarından pay alabilmektir. Günümüzde yayınevleri baskı için istedikleri uçuk ücretlerin akabinde kitaplarının satışından yazarlara hiçbir hak vermezler. Ancak gölge yazar, kitapların basımı için hiçbir ücret talep etmediği gibi, satış payından da belirli bir telif hakkını fikir sahibine sunar. Uçuk ücretlere maruz kalmadığınız gibi, satılan her kitabınızdan pay elde edersiniz.

Gölge Yazarlığın Avantajları Nelerdir?

Hizmetleri arasında editörlük, ön okuma, yazar koçu ve gölge yazarlık gibi birçok işlemi barındıran gölge yazarın, eserlerin edebiyat dünyasına kazandırılma süresince fikir sahibine tanımış olduğu birçok avantaj mevcuttur.

  • Gölge yazarlık bünyesinde kitapların basım ve yayın aşamasında uçuk ücretler ödenmesine gerek kalmaz. Aynı zamanda satılan her kitaptan bir pay elde edilir.
  • Gölge yazarlığın sınırı roman ve düz yazı ile sınırlı değildir. Gölge yazarlık; sunum, otobiyografi, biyografi, anı, gezi yazısı, şiir, roman öykü (hikâye) gibi tüm alanlarda hizmet verebilir.
  • Gölge yazarlık hizmetlerinde sunmuş olduğu ön okuma işlemi sayesinde kitapların yayınevlerinde kabul ve basım aşamalarında vakit kaybetmemesini sağlar.
  • Gölge yazarlık sayesinde kitaplar ünlü yayınevleri bünyesinde basılır ve edebiyat dünyasına kazandırılır.
  • Gölge yazarlık sayesinde bireyler motivasyonları ve zamanlarından hiçbir şey kaybetmeden kısa sürede edebiyat dünyasına iddialı bir adım atabilirler.
  • Kısa sürede kitaplarına sahip olan bireyler özgüven alanında gelişim gösterirler.
  • Gölge yazarlık, bireylerin kariyerlerine edebiyat alanında yön vermelerine fırsat tanır.
  • Gölge yazar bünyesinde ele alınan kitaplar fikir sahibi ve gölge yazar arasında imzalanan gizlilik sözleşmesi neticesinde, bir başkası tarafından kaleme alındığı kamuoyunun hiçbir mecrasında paylaşılmaz ve eserin güvenlik haklarına herhangi bir zarar gelmez.
İlginizi Çekebilir:  Neden Gölge Yazar Kullanmalısınız?