editörlük

Hepimiz edebiyat dünyasında kendimize bir kariyer hayali kurarız. Yazdığımız eserlerin insanların hayatında bir anlam ifade edebilmesi ve bir hayran kitlesine sahip olmak birçoğumuzun düşlerini oluşturur. Fakat edebiyat dünyasında bir isim sahibi olabilmek sanıldığı kadar kolay değildir. Bunun için öncelikle bir fikre, hayal gücüne ve yazım kabiliyetine ihtiyaç duyulur.

Yazım kabiliyeti herkesin doğuştan sahip olduğu ya da sonradan edinebildiği bir özellik değildir. Yazım alanında kabiliyeti bulunmayan bireyler bir fikri ya da düşünceyi edebi eser haline getirmekte zorlanabilirler. Edebiyat dünyasına katılım sağlayamayacaklarını ve bir kariyer planına dahil olamayacaklarını düşündükleri bu evrede gölge yazarlık konusu devreye girer.

Dünya çapında “Ghostwriter” adıyla bilinen gölge yazarlık, bir fikir ya da düşünceye sahip olan ancak kelimelere aktaracak kadar yazım kabiliyetine sahip olmayan bireyler tarafından başvurulan bir çözümdür. Gölge yazarın görevi fikir sahibinin hayal gücü ve olay kurgusuna bağlı kalarak bir eserin yazım aşamalarından yayın aşamalarına dek geçen süreci üstlenmektir. Gölge yazar, üstlendiği tüm süreçlerde kusursuz ve eksiksiz bir edebi eseri hak sahibine teslim ederek edebiyat dünyasına kazandırır.

Gölge yazarın görevi yalnızca yazım aşamasıyla sınırlı kalmaz. Aynı zamanda yazılı edebi eserler çerçevesinde gölge yazar editörlük / redaksiyon, ön okuma ve yazar koçluğu gibi hizmetler de verir.

Gölge Yazarın Hizmetleri Nelerdir?

Editörlük / Redaksiyon

Bir metnin yazım yönünden eksiksiz olması edebi değerinin yükselmesini sağlayan başlıca kriterlerden biridir. Özellikle edebi metnin içerisinde noktalama işaretleri, imla hataları ya da kelime yanlışlıkları gibi hatalar edebiyat dünyasında değerinin düşük olmasına neden olabilir.

Gölge yazar editörlük bünyesinde metni inceler ve eser içerisindeki noktalama işaretleri, imla kuralları, olay örgüsü, hikâye kurgusu, karakter seçimleri ve kelime seçimleri yönünden kusursuz bir hale getirerek düzenler. Hayalet yazar kitap editörlüğü hizmetinin sonunda edebi açıdan kusursuz ve eksiksiz bir metin elde edilir.

İlginizi Çekebilir:  Kusursuz Edebi Metinler: Gölge Yazarlık

Ön Okuma

Kitap çıkarmak isteyen insanlar eserlerini kaleme aldıktan sonra yayınevlerinin ön okuma süreçlerine gönderirler. Yayınevleri ön okuma sürecinde metin içerisinde çeşitli hatalarla karşılaşırsa eserin basım süreci tehlikeye girebilir.

Gölge yazarın ön okuma hizmetinden yararlanan kitaplar yayınevlerine gönderildikleri süreçte ön okuma aşamasında tehlikeye maruz kalmazlar. Gölge yazar öncelikle eserin taslak halini teslim alır ve inceler. Eserin içerisindeki hatalı, eksik ve düzeltilmesi gereken yerleri belirterek bir rapor sunar.

Gölge yazarın editörlük / redaksiyon ve ön okuma hizmetleri birbirlerine en çok karıştırılan iki hizmettir. Ancak biri düzeltme işlemini baz alırken, birinin amacı yalnızca ele alınmış bir metni değerlendirip rapor sunmaktır. Gölge yazarın editörlük / redaksiyon hizmeti bünyesinde yazılı eserin içerisindeki düzeltilmesi gereken tüm imla hataları, noktalama yanlışları, karakter hataları, kurgusal problemler ve zaman problemleri düzeltilerek kusursuz bir metin sunulur. Redaksiyon / editörlük hizmetinden farklı olarak ön okuma hizmetinde ise gölge yazar yalnızca eseri okur, değerlendirir, hataları analiz eder ve bir rapor sunar.

Yazar Koçluğu

Bir kitabın yazım ve basım aşamalarında yazarın motivasyonunu koruyabilmesi edebi eserin gidişatı ve geleceği için oldukça önemlidir. Gölge yazarın yazar koçluğu hizmetinde, bir edebi eseri ele alan bireyin motivasyonunun korunabilmesi, tıkanma yaşanan yerlerin çözümlenip bir çözüm yolu üretilebilmesi ve hatalı yerlerde doğru yolların seçilebilmesi amaçlanır. Gölge yazarın yazar koçluğu hizmetinden yararlanan bireyler yüksek motivasyonları sayesinde daha kaliteli ve sağlıklı eserler elde ederler. Bir eserin yazım aşaması stresli olduğu kadar basım aşaması da kendi içerisinde stresli bir süreci barındırır. Gölge yazar tüm bu aşamalarda yazarın destekçisi olur.

Gölge Yazarlık

Gölge yazarlık hizmeti, bir fikir ya da düşünce çerçevesinde bir eserin başka biri tarafından kaleme alınmasını esas alır. Gölge yazarlık temelinde yazar ve fikir sahibi arasında kurulan bir iş birliğinden ibarettir. Süreç başından itibaren bir gizlilik sözleşmesinin esaslarına dayanır. Gizlilik sözleşmesi imzalanan gölge yazarlık bünyesinde eserin bir gölge yazar tarafından yazıldığı kamuoyunun hiçbir mecrasında paylaşılamaz ve eserin tüm hakları korunur.

İlginizi Çekebilir:  Fikir Aynı Kalem Farklı: Gölge Yazarlık

Gölge yazarın hizmeti yalnızca yazım aşamasıyla sınırlı kalmaz. Gölge yazar, eserin tüm basım aşamalarında söz sahibi olur. Eserin yayınevine yollanma süreçlerinde gölge yazar güçlü yayınevleriyle temel bağlarını kullanır ve eseri ön okuması yapılmış bir biçimde yayınevinin bünyesine sunar. Kısa sürede ön okuma işleminden geçen eser, yayın aşamasına hazır hale gelir.

Gölge Yazarlığın Ücretleri Nasıldır?

Gölge yazarlığın ücretleri eserin sayfa sayısı, türü ve biçimine göre değişim gösterir. Gölge yazara e-posta ya da telefon yoluyla ulaştırılan tüm bilgilere yönelik bir fiyat listesi kişiye sunulur.

Gölge yazarın en çok tercih edilme nedenlerinden bir tanesi, parayla kitap basan yayınevleri gibi ücretler talep etmemesidir. Gölge yazar oluşumuna, günümüzde özellikle “ücretsiz kitap basan yayınevleri” aramasını yaparak bir sonuca varmak isteyen bireyler tarafından başvurulur. Gölge yazarlıkta ücretsiz kitap bastırmak mümkündür. Gölge yazar oluşumu bireyden kitabın yayınevine gönderilmesi, ön okunması ve hatta basım işlemleri için hiçbir ücret talep etmez. Aksine kitabın yayın aşaması gerçekleştirildiğinde her satışından belirli bir pay hakkına sahip olmanızı sağlar.

Günümüzde yayınevleri kitapların basımı için uçuk fiyat talep etmelerinin yanında satış ücretinden hiç pay vermemesi gibi nedenlerle tüm tepkileri üzerine çeker. Gölge yazarlık bünyesinde tüm bu olumsuzlukların yaşanması mümkün değildir. Kısacası gölge yazar oluşumunda ücretsiz kitap bastırarak para kazanabilirsiniz.

Gölge Yazarlığın Avantajları Nelerdir?

Gölge yazarlığın editörlük / redaksiyon, ön okuma, gölge yazarlık ve yazar koçluğu hizmetleri bazında bireye kazandırdığı birçok avantaj mevcuttur. Bu avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Gölge yazarın çalıştığı alanlar yalnızca düz yazıyla sınırlı değildir. Gölge yazarlık bünyesinde roman, hikâye (öykü), şiir, sunum metni, biyografi, otobiyografi, anı ve gezi yazısı gibi dilediğiniz tüm türlerde edebiyat dünyasına giriş yapabilirsiniz.
  • Gölge yazarlık oluşumunda kitabınızın başka birisi tarafından yazıldığı bilgisi kamuoyunun hiçbir mecrasında paylaşılmaz.
  • Eserinizle edebiyat dünyasına hızlı adımlar atarken özgüven de elde edebilirsiniz.
  • Gölge yazarlık oluşumunda kitabınızın basım aşaması için yayınevlerine uçuk ücretler ödemenize gerek kalmaz. Tek bir ücret ile kitabınızın tüm yazım, basım ve yayın aşamalarını gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda ücretsiz bastırdığınız kitabınızın satış payından yüzdenizi de alarak para kazanmaya başlayabilirsiniz.
  • Kariyerinize edebiyat alanında yön vermeye başlayabilirsiniz.
  • Kitapların yazım ve basım aşamalarında bireylerin motivasyonunda meydana gelen olumsuzluklar gölge yazarlık oluşumunda ortadan kalkar.
  • Kısa sürede basılı bir eser sahibi olabilirsiniz.
  • Gölge yazar tarafından yazılan kusursuz eserinizle edebiyat dünyasında rakiplerinizden ön planda adımlar atabilirsiniz.
  • Gölge yazarın ön okuma işlemi sayesinde kitabınızın basım aşamalarında vakit kaybetmeden onaylanmasına olanak sağlayabilirsiniz.
  • Gölge yazarın güçlü yayınevleriyle kitap arasında üstlendiği köprü görevi sayesinde kitabınızın basım işlemi iddialı bir yayınevi tarafından gerçekleştirilir.
İlginizi Çekebilir:  Ücretsiz Kitap Bastırmak