editörlük hizmeti

Kim eseriyle kitapçıların en işlek rafları arasında yer almak istemez ki? Geçmişte hepimizin hayallerini süsleyen bu düşüncenin özünde yalnızca yazma becerisinin gerekliliği geliyordu. Ancak günümüzde, fikirlerin kaleme aktarım sürecinde, mucizevi bir aracı görevini üstlenen “Gölge Yazarlık” birçok hayalin gerçekleştirilmesinde önemli bir role büründü. Özellikle kitap çıkarmak istiyorum isteğiyle yola çıkan insanların yardımcısı olan gölge yazarlık, bünyesinde birçok farklı avantajı da barındırıyor.

Gölge Yazarlık Nedir?

Ghostwriter anlamını da taşıyan gölge yazarlık, bir fikrin ya da kurgunun, deneyimli bir yazar tarafından kaleme alınması işlemine verilen isimdir. Gölge yazarlık en yalın anlamıyla; fikir sahibi ve yazar arasında kurulan bir iş birliği olarak açıklanabilir. “Kitap yazarı nasıl olunur?” sorusuyla yola çıkan bireyler genellikle çareyi gölge yazarla iletişime geçmekte bulurlar. Günümüzde edebiyat dünyasına adım atmak isteyen kişiler tarafından sıklıkla başvurulan “gölge yazar aranıyor” isteğinin ekseninde; gölge yazar tarafından kitap yazılır, düzenlemeleri gerçekleştirilir ve basım işlemlerine hazırlanır.

Dijitalleşme çağının bir getirisi olarak kaleme ve kâğıda yönelik uzaklık, hayalet yazarlığa olan işlevi arttırmaya başlamıştır. Kitap yazmak için vakit bulamayan, kitap bastırma işlemlerine yeterli vakti ayıramayan, yeterli yazma becerisine sahip olmayan ve yazım sürecinde ihtiyaç duyduğu motivasyonu barındıramayan bireyler tarafından sıklıkla tercih edilen gölge yazarlık bünyesinde; editörlük (redaksiyon), yazar koçluğu ve ön okuma hizmetlerini de barındırır.

Gölge Yazarlık Hizmetleri Nelerdir?

Editörlük (Redaksiyon)

Edebi bir metin içerisinde hatalı Türkçe kullanımı, metnin edebi değerinin düşmesine ve ön okuma sürecinde yayınevi tarafından olumsuz bir düşünceye mensupluğuna neden olur. Edebiyat dünyasına iddialı bir adım atmaya hazırlanan tüm yapıtların öncesinde bir editör kontrolünden geçmesi gerekir. Gölge yazar, basılı eserinizin tümünü değerlendirerek; yazım kuralları, noktalama işaretleri, imla hataları, olay örgüsü, karakter kurgusu ve mantık hataları yönünden düzeltilerek, kusursuz hale getirilmesini sağlar. 

Ön Okuma

İlginizi Çekebilir:  Büyük Fikirlerin Kurtarıcısı: Gölge Yazarlık

Bir edebi eserin basıma hazırlanma aşamasında en önemli basamaklarından bir tanesini de ön okuma işlemi oluşturur. Gölge yazar teslim aldığı metnin ön okuma işlemi esnasında metni detaylıca okur, değerlendirir, hataları bulur, düzeltmeleri planlar ve detaylıca bir rapor sunar. 

Ön okuma ve editörlük (redaksiyon) işlemi, en çok karıştırılan hizmetler arasındadır. Gölge yazar ön okuma işleminde yazılı eserin üzerinde hiçbir değişiklik yapmadan hataları bildirmeye yönelik bir rapor sunarken; editörlük hizmetinde mantık hataları, noktalama işaretleri, imla hataları, olay örgüsü, karakter kurgusu ve yazım yanlışlarına yönelik tüm hataları düzeltir. Kısacası editörlük bir işleme yönelikken; ön okuma yalnızca değerlendirme sürecidir.

Yazar Koçluğu

Yapılan her işte olduğu gibi edebi bir eseri kaleme alırken de motivasyonu canlı tutabilmek oldukça önemlidir. Ancak yaşama dair bazı olumsuzluklar motivasyonun aynı düzeyde kalabilmesine engel olur. İşte tam olarak bu kritik noktada gölge yazarın, yazar koçluğu hizmeti devreye girer. 

Yazar koçluğu görevini üstlenen gölge yazar, bir eserin tüm yazım, basım ve yayın aşamalarında yazarın yanında yer alarak motivasyonun sağlanmasında, problemlerin çözülmesinde ve özgüvenin kazanımında etkin bir destekçi rolünü üstlenir.

Gölge Yazarlık

Gölge yazar, belirli bir fikir ve düşünce çerçevesinde fikir sahibiyle sürekli bir iletişim halinde olarak tüm yazım, basım ve yayın işlemlerinde aracı olarak görev alır. Gölge yazarlık; kitap yazabilmek için yeterli vakti bulamayan, ihtiyacı olan motivasyona sahip olamayan ve kitabın basım işlemlerine vakit ayıramayan kişilerin edebiyat dünyasında yer bulabilmesi için eşsiz bir hizmettir.

Gölge Yazarlığın Fiyatları Nasıl?

Günümüzde kitap çıkarmak amacıyla yola çıkan insanların ilk araştırdıkları konular genellikle, “Kitap bastırmak kaç tl”, “kitap bastırma ücreti” ve “kitap yazmak kaç para” sorularına yönelik olur. Yayınevlerinin kitap bastırma işlemleri için belirlediği uçuk ücretler ve satış süreçlerinde yazara herhangi bir hak tanımamaları içerisinde birçok sorunsalı barındırır. Gölge yazarlığın yazım, basım ve satış avantajları herhangi bir yayınevinin basım aşamasında tanıdığı avantajlardan daha fazla hakkı verir.

İlginizi Çekebilir:  Hayaller Ortak, Kelimeler Farklı: Hayalet Yazarlık

Gölge yazarlık hizmetinin ücretleri her aşamada olduğu gibi gizlilik esasına dayanır. Eser yapısı, konu bütünlüğü ve sayfa sayısı etrafında şekillenen gölge yazarlık ücretleri, çalışmaya dair tüm bilgilerin gölge yazara e-posta ya da telefon yoluyla ulaştırılmasının akabinde belirlenir.

Gölge yazarlık bünyesinde ele alınan eserlerin basım aşamalarında hiçbir ücrete gereksinim duyulmaz. Kitabın yazım aşamalarını gerçekleştiren yazar; yayınevi ve eser arasında bir köprü görevini üstlenerek eserin ilk elden yayınevine ulaşımını sağlar. Gölge yazarlık hizmetinde kitabın yalnızca yazım aşamasının ücreti ödenir ve kitap basım ücreti de karşılanmış olur.

Günümüzde kitap bastırtmak istiyorum amacıyla yola çıkan bireylerin hedefe yönelik son adımlarında kitabın yayın aşamaları gelir. Fazlasıyla rağbet gören, popüler yayınevleri eserin satış aşamalarında genellikle yazara hiçbir pay vermezler. Ancak gölge yazarlığın yayın aşamasında cebinizden çıkmayan paranın akabinde, satış aşamalarında bir telif hakkına sahip olursunuz.

Gölge Yazarlık Güvenli Bir Oluşum Mudur?

“Kitap çıkartmak istiyorum!” amacıyla yola çıkan, kalemine yeteri kadar güvenmeyen ve akabinde gölge yazarlığın hizmetlerine başvuran fikir sahiplerinin zihinlerinde gölge yazarlığın güvenliğine dair birkaç soru işareti varlık gösterebilir. Ancak gölge yazarlık bünyesinde kitaplarını bastırmak isteyen yazarların öncelikle gölge yazar ile bir gizlilik sözleşmesi imzalaması gerekir. Gizlilik sözleşmesinin esasına bağlı kalarak eserin bir gölge yazar tarafından kaleme alındığı fikir sahibinin rızası olmadığı sürece kamuoyunun hiçbir mecrasında paylaşılmaz. Gölge yazar tarafından edebiyat dünyasına kazandırılan eserlerde fikir sahibi ve yazar arasında bir iş birliği söz konusudur. 

Gölge yazarlık oluşumu fikir sahibinin edebiyat dünyasında varlığını sürdürebilmesi hususunda %100 güvenli bir oluşumdur. Eserin başka biri tarafından kaleme alındığı kamuoyunun hiçbir mecrasında paylaşılamaz.

Gölge Yazarlığın Avantajları Nelerdir?

Gölge yazarlık, bireylerin edebiyat dünyasında hayallerini gerçekleştirebilmeleri yolunda oldukça kapsamlı ve faydalı bir oluşumdur. Kitabının yazım aşamalarında büyük kolaylık elde edebilmekten, satışından belirgin bir pay elde edebilmeye kadar geniş skalada birçok avantajı mevcuttur. 

  • Gölge yazar tarafından kaleme alınan eserlerin bir başkası tarafından yazıldığına dair kamuoyuyla herhangi bir bilgi paylaşımı söz konusu olmaz. 
  • Gölge yazarlık tarafından kaleme alınan eserlerle bireyler edebiyat dünyasında geniş bir kariyer planı yapıp, yüksek mertebelere erişebilirler.
  • Yazılan eserin basım ve yayın işlemlerine vakit ayırmaya gerek kalmaz.
  • Gölge yazar bünyesinde roman, şiir, öykü (hikâye), anı, kişisel gelişim, senaryo, sunum metni, konuşma metni, biyografi ve otobiyografi gibi türler de yazılır.
  • Gölge yazar, eserin yalnızca yazım işlemi için belirli bir ücret talep eder. Yazılmış eserin basım ve yayın işlemleri için fikir sahibinin herhangi bir ücret ödemesine gerek kalmaz.
  • Kısa sürede edebiyat dünyasına adım atmak için bulunmaz bir oluşum olan gölge yazarlık, fikir sahibinin motivasyonunu kaybetmeden bir eser sahibi olabilmesine olanak sağlar.
  • Gölge yazar tarafından yazılarak edebiyat dünyasına kazandırılan eserler, fikir sahibinin özgüven elde edebilmesine yardımcı olur.
  • Kitap baskı aşamasına gitmeden önce gölge yazar tarafından detaylı bir ön okuma sürecinden geçeceği için basım sürecinde yayınevi bünyesinde herhangi bir zaman kaybı yaşanmaz.
İlginizi Çekebilir:  Edebiyata Güçlü Bir Dokunuş Olarak Gölge Yazarlık