gölge yazarlık

Günümüzde son zamanların internet furyasında özellikle bireysel kitapların insanların okumasına sunulması için kurulmuş “Wattpad” gibi uygulamalar ün kazanmaya başladı. Birçok amatör yazar ya da fikir sahibinin buluştuğu bir platform haline gelen Wattpad; bünyesinde birçok öykü, şiir ve roman gibi edebi metinler barındırıyor. Fakat yayınlanan birçok metin, kendi bünyesinde amatör kalır ya da hedeflenen kadar büyük bir okuyucu kitlesine ulaşmaz.

Bir edebi metnin ya da kitabın edebiyat dünyasına adım atabilmesi için güçlü bir olay örgüsüne, kusursuz anlatım biçimine ve hatasız imla kurallarına sahip olması gerekir. Edebiyat dünyasına bir edebi eserle adım atarken insanların en çok zorlandığı süreci yazım aşaması oluşturur. Bir metin elde edebilmek için fikirlerin ve düşüncelerin kağıda aktarımını sağlayacak kadar yazım kabiliyetine sahip olabilmek gerekir. 

Günümüzde birçok kişi yazım kabiliyetine yeteri kadar sahip olamaması, kitabın yazım süreçlerine yönelik uygun vakti bulamaması ve Türkçe bilgisine yeteri kadar hakim olamaması nedeniyle gölge yazarın kalemine başvurur. Ghostwriter (hayalet yazarlık) anlamıyla da bilinen Gölge yazarlık günümüzde hala bilinmezliğini korusa da birçok meraklısı tarafından “ghostwriter nedir?”, “hayalet yazar ne demek” ya da “ghostwriter ne demek” gibi sorulara tabii tutulur.

Gölge Yazarlık Nedir?

Gölge yazar; fikir ya da düşünce çerçevesinde bir eserin kusursuzca edebiyat dünyasına kazandırılmasında görev alan kişiye verilen isimdir. Gölge yazarlık bünyesinde fikir sahibi ve gölge yazar arasında metnin edebi esere dönüştürülmesi sürecini kapsayan bir iş birliği söz konusu hale gelir. Kitap yazdırma yolunda belirli araştırmalar yapan ya da kitap bastırma düşüncesinde olan kişiler öncelikle gölge yazarın kusursuz kaleminin gücüne başvururlar.

Gölge Yazarlık Güvenli Midir?

Gölge yazarlık bünyesine başvurarak, “kitap yazdırmak istiyorum” ya da “kitap çıkarmak istiyorum” düşüncesiyle yola çıkan bireylerin zihninde öncelikle gölge yazarlığın güvenliğine ilişkin soru işaretleri meydana gelir. Gölge yazarlık; fikir sahibi ve gölge yazar arasında imzalanan bir gizlilik sözleşmesinin esasına dayanır. Gizlilik sözleşmesi gereğince kitabın bir gölge yazar tarafından yazıldığı kamuoyunun hiçbir mecrası aracılığıyla paylaşılmaz ve eserinizin tüm hakları %100 güvenlik esasına bağlı kalarak korunur.

İlginizi Çekebilir:  Neden Gölge Yazar Kullanmalısınız?

Gölge Yazarlığın Hizmetleri Nelerdir?

Gölge yazarlığın kitabın yazım işleminin yanı sıra editörlük/redaktörlük, ön okuma ve yazar koçu gibi hizmetleri de bulunur.

Editörlük/Redaktörlük

Bir edebi metnin kusursuzluğu, edebi değerini belirleyen esas koşuldur. Gölge yazarlık bünyesinde verilen editörlük hizmeti sayesinde kitabınızın kusursuz bir edebi metin haline gelmesi sağlanır. 

Gölge yazar tarafından teslim alınan eserinizde gerekli kontroller sağlandıktan sonra noktalama işaretleri, olay örgüsü, hikaye akışı, imla kuralları gibi birçok nitelik çerçevesinde değerlendirilerek düzeltilmeleri sağlanır. Gölge yazar editörlük / redaktörlük işleminin sonunda kusursuz ve edebi değeri yüksek bir metni teslim eder. 

Son Okuma Nedir?

Gölge yazarın editörlük / redaktörlük hizmetinin kapsamında son okuma işlemi de yer alır. Son okuma işlemi; tüm editörlük işlemleri tamamlanmış bir metnin baskıdan önce son bir kez okunarak olası yazım hatalarından düzeltilmesi işlemidir.

Ön Okuma

Gölge yazarlık hizmetleri arasında yer alan ön okuma, bir metnin olay örgüsündeki hataların ve olası kusurlarının belirlenerek yazara detaylı bir rapor sunulması hizmetine verilen isimdir. Gölge yazar öncelikle bir metni teslim alır ve göz gezdirir. Olası hataları, kusurları, düzeltilmesi gereken bölgeleri ve metne dair tüm problemleri içeren belirgin bir rapor hazırlar ve yazara sunar.

Ön okuma ve editörlük hizmeti birbirine sıklıkla karıştırılır. Gölge yazarlık ön okuma hizmetinde metnin kusurlarına dair yalnızca bir raporlama sunarken; editörlük işleminde metin içerisindeki tüm hataları düzeltir ve kusursuz bir metin sunar.

Yazar Koçu

Bir kitabın edebiyat dünyasına kazandırılma sürecinde yazım esnası oldukça meşakkatli ve zorlu bir süreçtir. Yazım sürecinde yazarın motivasyonunu kaybetmemesi ve olayların dışına çıkmadan okuyucuyu sıkmayacak bir metin elde etmesi gerekir. Gölge yazarın yazar koçu hizmeti tam olarak bu esnada yazarın imdadına yetişir. Gölge yazar, yazarın metne dair sıkıntı yaşadığı kısımlarda çözümlenmesini, motivasyonunun eksik olduğu yerlerde yükseltilmesini ve gidişata yönelik problemlerde önünün açılmasına teşvik eder. Yaşam koçunun hayata yönelik gösterdiği yol gibi, yazar koçu da yazım sürecine yönelik adeta bir yol göstericidir.

İlginizi Çekebilir:  Kusursuz Edebi Metinler: Gölge Yazarlık
Gölge Yazarlık Ücretleri Nasıldır?

Gölge yazarlık hizmetinde en merak edilen hususlardan bir tanesi de ücretlendirmedir. Gölge yazarlık hizmetinin ücretleri bir metnin sayfa sayısı, türü ve içeriğine ilişkin tüm bilgilerin gölge yazara sunulmasıyla belirlenir. Gölge yazar metin için en uygun ve makul ücreti belirledikten sonra fikir sahibiyle iletişime en kısa sürede geçer ve kitabın yazım süreci başlar.

Günümüzde bir kitabın basım aşaması en fazla maliyet gerektiren aşamayı oluşturur. Yayınevlerinin uçuk baskı ücretleri ve satış yüzdesinden herhangi bir pay vermeyen basım prensipleri, yazarların cebini yaktığı gibi geleceğe yönelik edebiyat alanında kalabilme düşüncesini de kısıtlar.

Gölge yazar, kitabın yazım aşamalarını tamamladıktan sonra baskı aşaması için profesyonel yayınevleriyle iletişime geçer ve ön okuma işlemlerinin sağlanıp, ücretsiz baskıya gönderilmesini sağlar. Aynı zamanda kitabınızın baskı işlemi bittiğinde yayın sürecinde satış yüzdesinden de belirgin bir pay elde edebilirsiniz. Gölge yazarlık hizmeti sayesinde cebinizden uçuk ücretler çıkmazken; aynı zamanda kitaplarınızın satışından payınızı alabilirsiniz.