kitap basımı

Kitaplar, insanlığın nesiller boyu en büyük dostlarından biri olmuştur. İçeriği, kurgusu ve hayal dünyasıyla birçok insanın yaşamında önemli bir yere sahiptir. Kitaplar türlerine göre (şiir, hikâye, kişisel gelişim, roman vb.) insanların farklı duygularına ve düşüncelerine hitap edebilmek için ideal bir oluşumdur. Bir kitabın yaşamda var olup, bir başkalarının hayatına değinebilmesi için önce usta bir elden yazılması ve kurgulanması gerekir. Günümüzde birçok kişi, düşüncesi ya da kurgusu olduğu halde kelimeleri yazıya dökmek hususunda çeşitli zorluklara maruz kalır.

Yazım alanında insanların yaşadığı zorluklardan en önemlisi bir hikâyenin kurgulanış biçimidir. Öncelikle hikâyenin doğru kelimeler ve düzen neticesinde kâğıda aktarılması gerekir. Bu yöntem, bir kitabın okunma aşamasında sürükleyiciliğini ve kalıcılığını etkileyen en önemli koşullardandır. Kitabın yazım aşamasında zorluk yaşanan bir diğer husus da karakterlerin doğru kurgulanmasıdır. Özelliklerine, düşüncelerine ve yapılarına göre doğru yapılanan karakterler, okurun metin içerisinde karakter ile sağlayacağı empati düzeyini arttırır.

Bir kitabın üretim aşamasında yaşanan türlü zorluklar, birçok insanın edebiyat dünyasına adım atmasını zorlaştıran unsurlar arasında yer alır. Ancak tüm zorluklara rağmen edebiyat dünyasına etkili bir adım atabilmenin en etkili yöntemlerinden birini “gölge yazarlık” hizmeti oluşturur.

Gölge Yazarlık Nedir?

Bir fikrin ya da düşüncenin en doğru biçimde yazıya aktarılması bünyesinde gölge yazar devreye girer. Gölge yazar, düşünceler çerçevesinde bir kurgunun doğru biçimde kâğıda aktarılarak, edebi değeri yüksek bir metin elde edilebilmesinde rol alan kişidir. Gölge yazarlık hizmeti bünyesinde elde edilen metinler edebi değeri yüksek, doğru kurgulanmış ve karakterleri doğru seçilmiş eserlerin elde edilmesine olanak sağlar.

Gölge yazarlık hizmetinin içerisinde bir metni daha değerli ve kalıcı kılabilmek için editörlük (redaktörlük), ön okuma ve yazar koçu hizmetleri de bulunur.

İlginizi Çekebilir:  Neden Gölge Yazar Kullanmalısınız?

Editörlük (Redaktörlük)

Gölge yazarlık hizmetleri bünyesinde yer alan editörlük (redaktörlük), en çok tercih edilen türler arasında yer alır. Editörlük hizmeti öncelikle bir metnin edebi değeri yüksek standartlar çerçevesinde edebiyat dünyasına adım atabilmesine olanak sağlar. Editörlük hizmeti sağlanmış ve hatalarından arındırılmış metinler, edebiyat dünyasında büyük kitlelere kısa sürede adını duyurabilecek kadar kaliteli bir eser haline gelirler.

Gölge yazar, editörlük hizmeti bünyesinde öncelikle bir metni sahibinden teslim alır. Aldığı metnin içerisinde dolaylı anlatım, cümle bozuklukları, noktalama işaretleri ve imla hataları gibi problemleri saptayarak, çözüme ulaştırır. Her birini tek tek düzelttiği metne ait cümlelerin, sıfır hatayla baskıya hazır bir metin haline gelmesini sağlar. Gölge yazarın editörlük (redaktörlük) hizmeti sonucunda edebi değeri yüksek ve hatalarından arındırılmış bir metin elde edilir.

Ön Okuma

Edebi bir metin, yayınevlerine gönderildiğinde baskı aşamasından önce ön okuma sürecinden geçer. Tecrübeli editörler tarafından gerçekleştirilen ön okuma işleminde metnin en az hataya sahip olması, basılma sürecine aktarılma ihtimalini yükselten etkenlerden biridir. Kısacası metnin kurgu ve içerik kalitesi, metnin basım aşamasına ilerleme sürecini etkileyen unsurlardan en önemlisidir.

Gölge yazarın ön okuma hizmetinde, söz konusu metin bir değerlendirme aşamasına tutulur. Teslim aldığı metnin tüm içeriğini değerlendiren gölge yazar, sonuçlar çerçevesinde bir rapor hazırlar. Raporda metnin içerisindeki hatalara ve düzeltilmesi gereken noktalara yer verir. Bu sayede gölge yazar, bir metni yayınevi görüşüyle değerlendirir. Gölge yazarın tavsiyeleri doğrultusunda düzenlenen metin, ön okuma aşamasını geçebilecek düzeye getirilir.

Gölge yazarın editörlük (redaktörlük) ve ön okuma işlemi birbirine sıklıkla karıştırılır. İki hizmeti birbirinden ayıran temel husus, söz konusu uygulama aşamalarıdır. Editörlük hizmetinde, metin içerisindeki tüm hataları düzelten ve düzenleme aşamasını gerçekleştiren gölge yazar; ön okuma sürecinde yalnızca metin içerisindeki hataları belirler ve bir rapor sunar. Kısacası, editörlük hizmetinde bir metnin kusursuzluğu için tüm düzeltmeler yapılırken ön okuma sürecinde metnin kusursuz olması için atılması gereken adımlar planlanır. Her iki hizmet bünyesinde de gölge yazarın amacı kusursuz ve edebi değeri yüksek bir metin elde etmektir.

İlginizi Çekebilir:  Edebiyat Dünyasına Güçlü Bir Adım: Gölge Yazarlık

Yazar Koçu

Bir metnin üretim aşamasında yazım ve kurgu süreci oldukça meşakkatli bir düzeydir. Yazarın metnin yazım aşamasında motivasyonunu kaybetmeden devam etmesi, kusursuz bir metin elde edebilmek için temel koşuldur. Gölge yazarlığın yazar koçu hizmetinde, bir yazarın eserin üretim aşamasında yaşadığı olumsuzluklar, tıkanmalar ve yanlışlar saptanarak, daha verimli bir süreç geçirmesi sağlanır. Gölge yazar, eserin tüm üretim aşamasında yazarın yanında olarak desteğini sağlar.

Kısacası bir yaşam koçunun hayata yönelik yönergeleri, yazar koçluğunda bir yazarın yazım aşamasındaki tutumunun yönlendirilmesi olarak şekillenir. Yazar koçu desteği sayesinde bir metnin üretim aşamasındaki motivasyon kaybı, olumsuzluklar, hatalar ve olası yanlışlar en aza indirgenir.

Gölge Yazarlık

Gölge yazarlığın en çok tercih edilen hizmetlerinden bir tanesi de bir edebi eserin üretim aşamasıdır. Gölge yazar, bir düşünce ya da fikir çerçevesinde tüm kurguyu üstlenerek, edebi değeri yüksek bir metin elde eder. Aynı zamanda gölge yazarlık, diğer hizmetlerin tümünü kapsar. Bir kitabın yazım aşamasını gerçekleştiren gölge yazar, editörlük, ön okuma ve yazar koçluğu gibi hizmetlerin gereksinimlerini de yerine getirir.

Gölge Yazarlık Ücretleri Nasıldır?

Edebiyat dünyasına güçlü bir adım atmak isteyen kişiler öncelikle gölge yazarlığın ücretleri hakkında “kitap basımı fiyatı” ya da “kitap baskı fiyatları” gibi araştırma süreçlerini üstlenirler. Gölge yazarlık hizmeti, kitap basım işlemlerinde fikir sahibine birçok avantaj sağlar. En ucuz kitap basımı olarak görülen gölge yazarlık bünyesinde, öncelikle fikrin ve düşüncenin yazılı olduğu metin dosyası yazara iletilir. Gölge yazar, metnin uzunluğu, içeriği, kurgusu ve türüne göre makul bir fiyatı fikir sahibine sunar. Gölge yazar ve fikir sahibi anlaştığı süreçte yazım işlemlerine başlanır.

Genellikle bir kitabın basım işlemlerinde parayla kitap basan yayınevleri devreye girer. Söz konusu yayınevleri, basım işlemi için yazardan ücret aldıkları gibi satış aşamasından da herhangi bir pay almalarına izin vermezler. Ucuza kitap bastırmak için ideal bir oluşum olan gölge yazarlık bünyesinde, kitabın basım işlemleri için hiçbir ücret talep edilmez. Aksine, kitabın satış yüzdesinden de yazara bir pay verilir. Gölge yazarlık, yazarın cebine dost bir tutum sergilediği gibi edebiyat dünyasına adım attığında da emeğinin karşılığını doğrudan almasını sağlar.

İlginizi Çekebilir:  Kalemi Gölge, Fikri Canlı: Yeni Nesil Gölge Yazarlık

Gölge yazarlık hizmetinde oluşturulan eserler, gölge yazarın anlaşmalı olduğu yayınevleri bünyesinde ön okuma işlemine alınır. Bu sayede kitabın ön okuma işleminde geçme ihtimali arttığı gibi iyi bir yayınevi bünyesinde basım işleminin gerçekleşmesi sağlanır.

Gölge Yazarlık Güvenli Midir?

Gölge yazarlık hizmetine başvurmak isteyen kişilerin zihninde öncelikle hizmetin güvenliğine dair soru işaretleri belirir. Gölge yazarlık hizmeti, başlı başına yazarın haklarını koruyan bir oluşumdur. Fikir sahibinin metin dosyasını gölge yazara ilettiğinde, gölge yazar ve fikir sahibi arasında bir güvenlik sözleşmesi imzalanır. Yazarın ve eserin tüm hakları, gizlilik sözleşmesi esaslarına dayalı olarak korunur. Metnin bir gölge yazar tarafından yazıldığı, yazarın izni olmadığı sürece kamuoyunun hiçbir mecrasında paylaşılmaz. Aynı zamanda metnin içeriğinde yer alan tüm bilgiler de güvenlik sözleşmesi esaslarına bağlı olarak korunur.