kitap bastırmak

Yazılı bir metin elde ettikten sonra en önemli süreci kitap bastırmak oluşturur. Kitap bastırma süreci, bir metnin edebi değerinin yüksekliğine ve kusursuz içeriğine göre değişimler gösterir. Örneğin yayınevleri bünyesine gönderilen kitapların edebi değerinin yüksekliği, ön okuma işleminden başarıyla geçmesi için önemli bir koşuldur. Aksine, içeriğinde çeşitli kusurlar bulunan kitapların ön okuma işleminden geçiş süreci hüsranla sonuçlanabilir.

Günümüzde önemli bir kitlenin en büyük probleminin yayınevlerinin askı süreçlerini oluştururken, bir kesimin problem yaşadığı husus kitabın yazım aşamasıdır. Kitap çıkarmak için öncelikle başarılı bir kitap yazım süreci geçirebilmek gerekir. “Kitap nasıl yazılır ve basılır?” düşüncesiyle yola çıkan yazarların doğru bir sürece yönelik bilgi sahibi olması gerekir. Öncelikle doğru bir metin elde edebilmenin temel koşulu geniş kelime dağarcığı, noktalama, imla bilgisi ve kurgu yeteneklerinden geçer. Fakat günümüzde özellikle kitap çıkarmak isteyen ancak yeterli yazım yeteneği bulunmayan kişiler oldukça yaygındır.

Edebiyat dünyasına etkili bir adım atabilmek için yeterli yazım yeteneğine sahip olmayan kişiler öncelikle “gölge yazarlık” hizmetine başvururlar. Gölge yazarlık, bir düşüncenin ya da fikrin doğru kurgu çerçevesinde bir araya getirilip, bir metin elde edebilmesi için ideal bir oluşumdur.

Gölge Yazarlık Nedir?

Hayalet yazar ya da Ghostwriter anlamını da taşıyan gölge yazarlık, fikir sahibi ve gölge yazar arasında sağlanan bir iş birliğidir. Fikir sahibinin belirlediği sınırlar ve esaslar çerçevesiyle bütünleşen gölge yazar tecrübesi, bir metnin oluşum aşamasında hayat bulur. Fikir sahibinin belirlediği konu ya da düşünce çerçevesinde, gölge yazar tarafından kurgu işlemi yapılır ve doğru kelimelerle bir metin haline getirilir.

Gölge yazarın bir edebi metin elde ederken öncelikli amacı, edebi değeri yüksek bir metin oluşturmaktır. Bu doğrultuda gölge yazarlık hizmeti başta olmak üzere editörlük (redaktörlük), ön okuma ve yazar koçu gibi hizmetlerini de birleştirerek, eserin oluşum bünyesine yansıtır.

İlginizi Çekebilir:  Kelimelerin Bulduğu Hayat: Gölge Yazarlık

Gölge Yazarlık Hizmetleri Nelerdir?

Editörlük (Redaktörlük)

Editörlük hizmeti bünyesinde gölge yazar, bir metin içerisindeki hatalı gidişat, dolaylı cümle, noktalama ve imla problemleri gibi hataları saptayarak, düzeltme işlemlerini gerçekleştirir. Gölge yazarın editörlük hizmeti sonucunda edebi değeri yüksek ve hatalarından arındırılmış bir metin elde edilir.

Gölge yazar editörlük hizmetinde öncelikle metnin kaba halini yazardan teslim alır. Tüm metni baştan sona okur ve çeşitli düzeltme işlemlerini gerçekleştirir. Editörlük dendiğinde genellikle yalnızca noktalama işaretleri ve imla kuralları gibi kemik kuralların düzeltilmesi akla gelebilir. Ancak gölge yazar, editörlük hizmeti boyunca metin içerisinde yer alan gidişat problemleri ve anlatım bozukluklarını da giderir.

Ön Okuma

Bir metnin yayınevine ilk gönderildiğinde, ön okuma işlemine tabii tutulması gerekir. Metnin kusurları ne kadar az olursa, ön okuma işlemini başarıyla atlatabilme ihtimali o kadar yüksektir. Hatalı ve kopuk metinler, yayınevlerinin ön okuma işleminden olumsuz sonuçlar elde edebilir.

Gölge yazar ön okuma işleminde, bir metnin yayınevine gitmeden önce tüm okuma işlemlerini yapar. Değerlendirmeleri sonucunda bir rapor metni hazırlar ve yazara iletir. Gölge yazarın ön okuma hizmeti sayesinde metin bünyesinde yer alan hatalı bölgeler saptanır ve kusursuz bir metin elde etmek için izlenecek yollar belirlenir.

Gölge yazarın hizmetlerinden ön okuma ve editörlük (redaktörlük) işlemi birbirine çok fazla karıştırılır. Ancak iki temel hizmeti birbirinden ayıran öncelikli bir husus söz konusudur. Editörlük işleminde bir metnin içerisinde yer alan tüm kusurlar düzeltilip, kusursuz bir metin elde edilirken; ön okuma işleminde metin içerisindeki tüm kusurlar saptanır ve edebi değeri yüksek bir metin elde edebilmek için önemli yönergeler sağlanır. Kısacası ön okuma hizmetinde gölge yazar bir yönlendirme üstlenirken; editörlük bünyesinde tümüyle düzeltme işlemini gerçekleştirir.

İlginizi Çekebilir:  Gölge Yazarlıkta Süreç Nasıl İlerler?

Yazar Koçu

Edebi bir metnin yazım aşamalarında motivasyon yüksekliği ve inanç, ortaya çıkacak metnin kalitesini belirleyen başlıca unsurlar arasında yer alır. Ancak günlük stresler ve sıkışık zaman aralığı söz konusu metnin üretim aşamasında çeşitli motivasyon kayıplarının ve karamsarlıkların yaşanmasına neden olur. Bir yaşam koçu, hayata yönelik olumlu yönlendirme aşamalarını üstlendiği gibi; yazar koçunun da görevi yazarın edebi eserin üretim aşamasında yeterli motivasyonu sağlayacak yönlendirmelerinin yapılmasıdır.

Yazar koçu, bir metnin üretiminde söz konusu olan tüm aşamalarda yazarın yanında olur. Tüm süreci titizlikle takip eder ve gidişatta yaşanan problemlerin giderilmesine yardımcı olur. Gölge yazar, metin yazarının yaşadığı tıkanma ve motivasyon kayıplarını önleyerek, edebi değeri yüksek bir metin elde edebilme aşamasında görevlidir.

Gölge Yazarlık

Gölge yazarlık hizmeti, bir gölge yazara en çok başvurulan hizmetlerden bir tanesidir. Gölge yazar, bir fikrin ya da düşüncenin belirli sınırlar çerçevesinde kurgulanarak başarılı bir şekilde kâğıda aktarılmasını sağlar. Metnin tüm yazım, basım ve yayın işlemlerini üstlenen yazar, aynı zamanda editörlük ve ön okuma gibi hizmetlerini de tümüyle edebi eser üzerine yansıtır.

Gölge Yazarlığın Avantajları Nelerdir?

 • Gölge yazarlık hizmetinde şiir, öykü, anı, konuşma ve sunum metni, roman, kişisel gelişim, biyografi ve otobiyografi gibi türlerde eserlerle edebiyat dünyasına adım atmak mümkündür.
 • Gölge yazarın köprü görevini üstlendiği yayınevlerinde kitabın basım işlemleri gerçekleştirilir. Bu sayede edebi eser, adını duyurmuş bir yayınevi bünyesinde basılır ve yayına sunulur.
 • Gölge yazarlık hizmeti bünyesinde farklı yayınevlerinin uçuk kitap basma ücretlerinin verilmesine gerek kalmaz. Ücretsiz kitap basan yayınevi hizmetini sunan gölge yazarlık hizmeti, kitabın satış yüzdesinden de belirgin bir payın elde edilmesini sağlar.
 • Yazarın onayı olmadığı sürece, kitabın bir gölge yazar tarafından yazıldığı kamuoyunun hiçbir mecrasında paylaşılmaz.
 • Yazım aşamasında yaşanan motivasyon kaybı, metin kopukluğu ve çeşitli streslerin yaşanması büyük ölçüde engellenir.
 • Gölge yazarlık hizmetleri sayesinde edebiyat alanında bir kariyer elde etmek mümkündür.
 • Gölge yazarın editörlük (redaktörlük), ön okuma, gölge yazarlık ve yazar koçu hizmeti sayesinde edebi değeri yüksek metinler elde edilebilir.
 • Gölge yazar sayesinde metnin yayınevlerinin ön okuma işlemlerinden geçmemesi gibi bir durum söz konusu olmaz.
 • Edebiyat dünyasında bir hayran kitlesi elde edebilmek için ideal bir oluşumdur.
 • Günümüzde doktor, öğretmen ve psikolog gibi birçok meslek dalından insan, yeterli vakti bulamadığı için gölge yazarlık hizmetine başvurur. Gölge yazarlık hizmeti sayesinde yazım aşamasında zamandan ve enerjiden büyük ölçüde tasarruf etmeniz sağlanır.
 • Gölge yazarlık bünyesinde elde edilen kitabın ve yazarın tüm hakları, fikir sahibi ve gölge yazar arasında imzalanan gizlilik sözleşmesinin esaslarına bağlıdır.

Gölge Yazarlık Hizmeti Güvenli Midir?

Hayalet yazarlık ya da Ghostwriter olarak da bilinen gölge yazarlık hizmetinde en çok merak edilen konulardan bir tanesi de güvenlik esaslarıdır. Bir metin elde edilmeden önce gölge yazar ve fikir sahibi arasında, metnin ve yazarın haklarını tümüyle koruyan bir gizlilik sözleşmesi imzalanır. Bu gizlilik sözleşmesinin esaslarına bağlı olarak kitabın bir gölge yazar tarafından yazıldığı, yazarın beyanı olmadığı sürece kamuoyunun hiçbir mecrasında paylaşılmaz. Gölge yazarlık hizmeti, edebi değeri yüksek metinler elde edebilmek için ideal bir oluşum olmasının yanı sıra güvenlik hususlarında da oldukça dikkatli bir oluşumdur.

İlginizi Çekebilir:  Gölge Yazarlık (Hayalet Yazarlık) Nedir, Nasıl Yapılır?